Habitatges

Tot
Bescanó
Cassà de la Selva
Figueres
Fornells de la Selva
Girona
Olot
Pineda
Ripoll
Salt
Sant Gregori
Vilablareix