Fornells de la Selva, Terrenys Industrials, Venda

Venda de parcel·la industrial (Ref.P3) de 1.498m2 al Polígon Pla de la Seva. Fornells de la Selva. Girona

Població: Fornells de la Selva
Zona: Pla de la Seva
Tipus: Terrenys Industrials
Venda

Parcela P3  
   
Subzona 6a
Superficie: 1.498m2
Sostre: 1.947m2
Ocupació: 80%
Edificabilitat: 1,30m2st/m2
Mitjera veïns: -
Parcela minima: 800m2
Coef. Comunitari: 0,46%

 

p3

 

 

Altres parcel·les al Polígon Pla de la Seva, Fornells de la Selva:
C1C3D1D2F1G1I2N1-N2-N3N507P3R1V2V3 W1

Parcel·les en venda all Pla de la Seva. Fornells de la Selva. Girona. INSNOU.com