Fornells de la Selva, Terrenys Industrials, Venda

Venda de parcel·la industrial (Ref.V3) de 3.966m2 al polígon Pla de la Seva. Fornells de la Selva. Girona (RESERVADA)

Població: Fornells de la Selva
Zona: Pla de la Seva
Tipus: Terrenys Industrials
Venda

Parcela V3  
   
Subzona: 6c
Superficie: 3.966m2
Sostre: 3.966m2
Ocupació: 60%
Edificabilitat: 1,00m2st/m2
Mitjera veïns: 5mts
Parcela minima: 2.000m2
Coef. Comunitari: 0,66%

 

RESERVADA

v3

 

 

Altres parcel·les al Polígon Pla de la Seva, Fornells de la Selva:
C1C3D1D2F1G1I2N1-N2-N3N507P3R1V2V3 W1

Parcel·les en venda all Pla de la Seva. Fornells de la Selva. Girona. INSNOU.com