Girona, Terrenys Comercials, Venda

Venda de terreny comercial de 13.809m2 a Can Turon. Girona. (Ref. Superior) (Adquirida per Bonpreu-Esclat)

Població: Girona
Zona: Can Turón
Tipus: Terrenys Comercials
Venda

(Adquirida per Bonpreu-Esclat)

Ubicació: Superior
Superficie total: 16.314m2
Superficie neta: 13.809m2
Sostre: 11.420m2
Ocupació: 44%
Edificabilitat: 0,70m2st/m2
Mitjera veïns: -
Parcela minima: 5.000m2
Coef. Comunitari: 36,80%

 

RESERVADA

Altres parcel·les a Can Turon:

Ref. Central · Ref. Lateral

superior